Menu

Jauns medicīnas doktors onkologu ķīmijterapeitu asociācijā

24.09.2020
Apsveicam un no sirds lepojamies ar Dr. Elīnu Sīviņu, kas 24. septembrī aizstāvējusi savu promocijas darbu ar nosaukumu ”Metastātiska kolorektālā vēža klīniskie un ģenētiskie prognostiskie un prediktīvie marķieri.”
Dr. Elīnai Sīviņai šogad aprit jau 10 gadi kopš viņa pievienojusies onkologu ķīmijterapeitu asociācijai. Daktere strādā P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, ir docētāja Rīgas Stradiņa univeristātē, kā arī ir 3 bērnu mamma.
Dakterei Sīviņai kopš studiju sākuma jau bija pastiprināta interese zarnu trakta audzēju ārstēšanā. Tādēļ viņa 2011. gadā iestājās doktorantūrā. Darbs prasīja daudzus gadus līdz Dr. Sīviņa izveidoja augstas kvalitātes un starptautiski atzītu darbu, ko novērtēja arī doktarantūras vadītāji.
Daktere Elīna Sīviņa ir kā piemērs ikvienam, ka ar smagu darbu un gribasspēku dzīvē viss ir sasniedzams.
Elīna Sīviņa
Dr. Elīna Sīviņa promocijas darba aizstāvēšanā
Elīna Sīviņa
Komisijā piedalījās prof. Lejnieks, prof. Kroiča, prof. Lejniece, prof. Pokrotnieks