Menu

Starptaustiska plaušu vēža konference Rīgā

03.12.2017

2017. gada 1.-3. decembrī Rīgā veiksmīgi noritējusi plaušu vēzim veltīta konference

Kopš 1992. gada reizi 1-2 gados ārsti un pētnieki no vairākām valstīm rudenī tiekas 2.5 dienu ilgā plaušu vēža konferencē (Central European Lung Cancer Conference – CELCC), lai apmainītos pieredzē un pārrunātu problēmas saistītas ar plaušu vēzi. Konferences ideja radusies, sadarbojoties Čehijas onkologu asociācijai, Čārlza Universitātei Prāgā un Starptautiskai plaušu vēža asociācijai (IASLC- International Association for the Study of Lung Cancer).

Šoreiz Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijai un RSU asoc. profesorei Guntai Purkalnei, kā pasākuma prezidentei, bija tas gods kārtējo 16. konferenci rīkot Rīgā un uzņemt visdažādākos speciālistus, kas darbojas ar plaušu vēzi. Latvijas ārstiem tā bija vienreizēja iespēja savās mājās satikt atzītus starptautiskus ekspertus un pasmelties no viņiem zināšanas un pieredzi par dažādiem ar plaušu vēža ārstēšanu saistītiem tematiem. Īpaši labvēlīgie apstākļi tika radīti studentiem un doktorantiem, kam dalība konferencē bija par brīvu.

Kopā pasākumu apmeklēja 283 delegāti no 23 valstīm. Ar lekcijām un ziņojumiem uzstājās 57 speciālisti no 16 valstīm. Atklāšanas ceremonijā uzrunu teica bijusī Valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos Egita Pole.

Divarpus dienu laikā tika apskatīti praktiski visi plaušu vēža diagnostikas un ārstēšanas aspekti, sākot ar epidemioloģiju un tabakas apkarošanu Baltijas valstīs (ar ziņojumu uzstājās RSU prof. Ģirts Briģis un LĀB prezidents Pēteris Apinis) un beidzot ar plaušu vēža personalizētas terapijas un imūnterapijas panākumiem un tai raksturīgo blakusparādību vadīšanu. Kā jau katrā konferencē starptautiski eksperti nolasīja izglītojošas lekcijas par labākiem ārstēšanas standartiem un jaunumiem katrā no multidisciplināras plaušu vēža terapijas jomām – diagnostikā, ķirurģiskajā ārstēšanā, terapeitiskajā radioloģijā, medikamentozajā terapijā un atbalsta terapijā. Bija arī ziņojumi par jaunumiem plaušu audzēju molekulārajā bioloģijā, dažādo biomarķieru un šķidro biopsiju izmantošanu, biobanku projektiem. Īpaši interesanta izvērtās interaktīvā klīnisko gadījumu diskusijas sēde, kur līdzās ārzemju kolēģiem aktīvu dalību ņēma arī Paula Stradiņa KUS speciālisti – Maija Radziņa, Artjoms Špaks, Zaiga Kravale un rezidente Sigita Hasnere. Konferences pēdējā dienā dalībniekiem bija iespēja noklausīties prezentācijas par svarīgākiem ziņojumiem un jaunumiem no lielākas plaušu vēzim veltītas konferences – 18. plaušu vēža pasaules konferences (IASLC 18th World Conference on Lung Cancer-WCLC), kas notikusi 2017. gada 15.-18. oktobrī Japānā.

Galvenie secinājumi no konferences:

  • Smēķētāju īpatsvars joprojām saglabājas augsts. Jauni soļi ir nepieciešami smēķēšanas apkarošanai – tabakas produktu izņemšana no pārtikas veikalu mazumtirdzniecības, aizlieguma ievešana attiecībā uz cigarešu izvietošanu skatlogos, smēķēšanas atmešanas programmu un atbalsta kabinetu izveidošana
  • Nepieciešama zemo devu kompjutertomogrāfijas skrīninga programmas ieviešana augsta riska pacientiem slimnīcās, kas nodarbojas ar plaušu vēža pacientu ārstēšanu
    Personalizētai terapijai ir svarīga loma plaušu vēža ārstēšanā. Rutinēta audzēja biopsijas izmeklēšana uz aktivējošām ģenētiskām mutācijām un mērķterapijas līdzekļu pieejamība ievērojami uzlabo dzīvildzi daļai plaušu vēža pacientu
  • Imūnterapija ir jauns perspektīvs ārstēšanas veids plaušu vēža pacientiem, bet tās pielietošanu pašreiz ierobežo terapijas izmaksas un ne līdz galam apzinātas ārstēšanas izraisītas toksicitātes

Noslēgumā vēlamies pateikties visiem Latvijas un starptautiskās organizācijas komitejas dalībniekiem un lektoriem, kā arī konferences tehniskā organizatora “3K MANAGEMENT” komandai. Īpaši atzīmējami ir Vīnes Universitātes profesora Roberta Pirkera vērtīgie padomi konferences organizēšanā. Esam gandarīti, ka konference izdevās un dzirdējām daudz pateicības vārdu no Baltijas un citiem ārzemju kolēģiem.

Nākamā CELCC 17. konference notiks Novi Sad, Serbijā 2019. gadā.

Gunta Purkalne
CELCC 16 Prezidente

 

Interaktīvā klīnisko gadījumu diskusijas sēde
Plaušu vēža konference RīgāNo kreisās puses:

Rezidents torakālais ķirurgs: Tomas Klikovits, Austria
Onkologi-ķīmijterapeiti: Milica Kontic, Serbia; Jana Skričkova, Czech Republic
Staru terapeits: Andras Bajcsay, Hungary
Rezidenti onkoloģijā ķīmijterapijā: Rugile Cesaite, Lithuania; Sigita Hasnere, Latvia
Torakālie ķirurgi: Artjoms Spaks, Latvia; Miroslaw Kozlowski, Poland
Pulmonologs: Jiri Votruba, Czech Republic
Patologs: Wlodzimierz Olszewski, Poland
Staru terapeits: Arturs Šorubalko, Latvia

 

Interaktīvā klīnisko gadījumu diskusijas sēde
Plaušu vēža konference Rīgā
No kreisās puses:

Pulmonoloģe: Zaiga Kravale, Latvia
Patologs: Wlodzimierz Olszewski, Poland
Radiologs: Maija Radziņa, Latvia
Staru terapeits: Arturs Šorubalko, Latvia

 

Ar ziņojumiem uzstājās RSU prof. Ģirts Briģis un LĀB prezidents Pēteris Apinis
Plaušu vēža konference Ģirts Briģis

Plaušu vēža konference. Pēteris Apinis

 

Prof. Roberts Pirkers un dr. med. Gyula Ostoros Starptautiskās Zinātniskās komitejas vārda apsveic konferences prezidenti Guntu Purkalni un konferences tehniskos organizatorus
Plaušu vēža konference Profesore Purkalne
No kreisās puses:

Onkologs-ķīmijterapeits, Vīnes Universitātes prof. Roberts Pirkers
“3K MANAGEMENT” komandas pārstāve Ieva Indzere
Konferences prezidente RSU asoc. prof. Gunta Purkalne
Pulmonologs Gyula Ostoros, Hungary

 

Rezidenti Rugile Cesaite un Sigita Hasnere starpbrīdī diskutē ar prof. Robertu Pirkeru
Plaušu vēža konference daktere Hasnere

Fotogrāfs Vilnis Slūka