Menu

Ar skeletu saistītie notikumi onkoloģijā

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu rīkota konference par kaulu mts un kaulu veselību onkoloģiskiem pacientiem. Konferencē tiks diskutēts par bifosfonātu terapiju pacientiem, kuriem ir palielināts osteoporozes attīstības risks un par kaulu metastāžu terapiju.

Ar skeletu saistīti notikumi onkoloģijā Kaulu metastāzes