Menu

Jauna imūnterapijas ārstēšanās iespēja III stadijas nesīkšūnu plaušu vēža pacientiem

08.10.2020. norisināsies AstraZeneca rīkotā konference par imūnterapijas medikamentu, kas indicēts III stadija nesīkšūnu plaušu vēža pacientiem pēc pabeigtas staru – ķīmijterapijas.

Durvalumab jauna ārstēšanās iespēja III stadijas nesīkšūnu plaušu vēža pacietiem