Menu

ESMO Jauno Onkologu komiteja aicina iesaistītes jaunos onkologus!

07.11.2022
ESMO Jauno Onkologu komiteja (ESMO Young Oncologist Committee) aicina iesaistītes jaunos onkologus!
ESMO YOC dod iespēju jaunajiem onkologiem stiprināt savas zināšanas, prasmes un piedāvā tīklošanas platformu starp jaunajiem un jau pieredzējušiem ārstiem!
Biedru pienākumi ietver:
  •  YOC aktivitāšu integrēšana ESMO, lai veidotu un apmācītu nākotnes Eiropas vadošos speciālistus;
  • aktīvi piedalīties YO4YO (Young Oncologists for Young Oncologists) virtuālo sesiju, virtuālo mentoru programu, “podkāstu” un citu aktivitāšu veidošanā;
  • informēt ESMO valdi par dažādām grūtībām, ar kurām saskaras jaunie onkologi, savā profesionālajā attīstībā;
  • izglītot un uzlabot jauno onkologu zināšanas, sniedzot ieguldījumu viņu nākotnes praksē;
  • veidot gobālu jauno onkologu tīklošanas platformu, kur apspriest un diskutēt par dažādām grūtībām, ar ko saskarās jaunie onkologi;
  • aktivitātes ietver arī projekta vadītāja lomas uzņemšanos vismaz 1 komitejas projektā, informēt jaunos onkologus par ESMO on YOC darbību gan vietēja, gan starptautiska mēroga konferencēs un pasākumos, un citas aktivitātes!
Darbība komitejā ir brīvprātīga. Komiteja notur klātienes sēdes līdz divām reizēm gadā, kā arī starp sēdēm darbs tiek organizēts attālināti caur vidēji 3-4 video-konferences zvaniem, kā arī epastiem.
Dalībnieki strādās amatā 2 gadus – no 01.01.2023. līdz 31.12.2024. ar iespēju palikt amatā vēl 2 termiņus.
Kandidātam jābūt ESMO biedram, ārstam-reizdentam onkoloģijā vai jau sertificētam specialitātē, brīvi jāpārvalda angļu valoda, jābūt jaunākiem par 40 gadiem, jāpiemīt teicamām tīklošanas prasmēm. Sīkāk prasības skatīt mājaslapā.
Lai pieteiktos, jāiesniedz: motivācijas vēstule, CV ar publikācijām, aprakstam par iesaisti ESMO un jauno onkologu grupas vai kopienas aktivitātēs.
Pieteikšanās termiņš: 21.11.2022.
Vairāk informācijas: ESMO YOC