Menu

Resursi ārstiem

Janssen Medical Cloud

JANSSEN MEDICAL CLOUD ir zināšanu avots par ārstēšanas iespējām un Janssen produktiem. Reģistrējoties ir iespējams piekļūt vērtīgam veselības aprūpes speciālistiem veltītam saturam. Janssen Medical Cloud

COVID-19 un onkoloģija

COVID-19 pandēmija ir radījusi jaunus izaicinājumus klīniskajā praksē un onkoloģijas pētījumos. ESMO ziņo par pašreizējo situāciju un ir savākusi noderīgus resursus speciālistu informēšanai par jaunāko saistībā ar COVID. ESMO rekomendācijas pacientiem, speciālistiem un veselības apūpes organizācijām kā arī jaunākās ziņas par COVID-19 Lasīt vairāk

Statistikas dati onkoloģijā

Stastistikas dati par onkoloģisko slimību prevalenci, incidenci atkarībā no audzēja lokalizācijas un stadija pieejami Slimību profilakases un kontroles centra mājaslapā zem sadaļas ''Iedzīvotāju veselība''. Slimību profilakses un kontroles centrs

Klīniskās prakses vadlīnijas

Klīniskās prakses vadlīnijas tiek izstrādātas lielās darba grupās, kur savstarpēji sadarbojas vadošo klīniku speciālisti. Vadlīniju mērķis ir standartizēt un uzlabot onkoloģisko pacientu ārstēšanu, balstoties uz pašiem jaunākiem uz pierādījumiem balstītiem datiem. Vadlīniju rekomendācijas tiek nepārtraukti atjaunotas un pielāgotas jaunākiem atklājumiem. Lasīt vairāk

Izglītojošie materiāli

Reģistrējoties ESMO kā biedram (member), ir iespēja piekļūt plašam spektram izglītojošo materiālu Oncology PRO sadaļā. Materiālus ir iespējams ielādēt pdf formātā vai skatīties online režīmā. Lasīt vairāk

Profesionālās pilnveidošanas iespējas – semināri/kursi

European Society of Medical Oncology (ESMO) kursi. ESMO piedavā 1.5-2 dienu intensīvus kursus onkoloģijā ar īpašu akcentu uz multidisciplināra darba nozīmi onkoloģiska pacienta aprūpē. Kurss koncentrējas uz konkrētu lokalizāciju, ir stingri noteikts kursa plāns. Lasīt vairāk

Onkologu-ķīmijterapeitu starptautiskās sertifikācijas iespējas

Eiropas onkologu ķīmitjerapeitu asociācija (ESMO) piedāvā onkologiem ķīmijterapeitiem iegūt starptautisku sertifikātu onkologa - ķīmijeterapeita specialitātē. Šis eksāmens ir apstiprināts kā valsts sertifikācijas eksāmena rakstiskā daļa Slovēnijā un Šveicē. Lasīt vairāk

Padziļināto kompetenču apgūšana speciālistiem

Pasaulē, pieaugot onkoloģisko slimību incidencei un prevalencei, pieaug pieprasījums pēc akademiskās onkologu un citu zinātnieku izglītības viņu specializācijas laukā, lai paaugstinātu speciālistu kompetenci pacientiem ar konkrētu lokalizāciju audzējiem. Lasīt vairāk

Klīniskās prakses vai nodaļas vizīšu iespējas

Paliatīvas aprūpes prakse. Programmas mērķis ir sniegt papildus klīnisko vai pētniecisko pieredzi paliatīvās aprūpes ekselences centros Eiropā. Prakse norit kā nodaļas apmeklējums 1 mēnesi vai pētnieciskais darbs 1-3 mēnešus. Lasīt vairāk

Pētniecības prakses iespējas

Biomarķieri klīniskos pētījumos. Šis 4 dienu kurss piedāvā iegūt izpratni par biomarķieru pielietojumu un spektru klīniskajos pētījumos un praksē. Kurss dod iespēju mācīties no interaktīvām sesijām, izprast biomarķieru pielietojumu un biomarķieru paneļu darba mehānismu, ieraudzīt kā biomarķieri maina klīnisko lēmumu pieņemšanu. Lasīt vairāk

Latvijas zāļu reģistrs

Zāļu reģistra elektroniskā versija XML formātā ir dati par zālēm, kuras iekļautas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, kā arī Eiropas Savienībā centralizēti reģistrētām un paralēli importētām zālēm. Latvijas zāļu reģistrs

Medikamenti

Kompensējamo medikamentu saraksts tiek atjaunots vairākas reizes gadā. Sadaļā ''Diagnožu un kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu/medicīnisko ierīču saraksts'' var iegūt medikamentu sarakstu, kas tiek kompensēti konkrētai diagnozei. Kompensējamo medikamentu saraksts