Menu

Precīzijas medicīnas iniciatīvas Latvijas pacientiem

14.10.2023

PMNET, jeb Precīzijas medicīnas forums, šogad notika jau otro gadu pēc kārtas un iekļāva sekciju veltītu farmakoģenētikai (eng. pharmacogenetics).
Foruma mērķis bija apskatīt jaunumus precīzijas medicīnas jomā un palīdzēt izveidot profesionālus kontaktus ar nozaru kolēģiem, lai precīzijas medicīnu attīstītu Latvijas valstī.

Mēs zinām, ka nosakot specifiskas mutācijas cilvēka gēnos, var precīzāk noteikt dažu ķīmijterapijas medikamentu devas, tādā veidā būtiski samazinot šo medikamentu toksicitātes risku.
Viens no piemēriem ir DPYD gēna mutācija, ko konstatē apmēram 1 no 10-20 pacientiem, kuru ķīmijterapijas plānā ir fluoropirimidīnu preparāti.
Ja mutācija ir pozitīva, fluoropirimidīnu ķīmijterapija var lēnāk izvadīties no organisma un iesaka medikamenta devu pielāgot.
Eiropas Medicīnas Āģentūra kopš 2020. gada rekomendē noteikt DPYD gēna mutāciju pirms 5-fluorouracila, tegafūra un kapecitabīna ķīmijterapijas.
Kaut arī ne visas, bet vairākas pasaules valstis nosaka DPYD gēna mutācijas rutīnā, pirms ķīmijterapijas uzsākšanas.

Precīzijas medicīnas forumā mums bija iespēja noklausīties, kā šo testu ieviesa praksē un ikdienā izmanto Lielbritānijas kolēģi.
Klīniskais farmaceits Aris Saoulidis (East Genomics, UK) bija daļa no komandas, kuras spēkiem 2020.-2021. gadā izstrādāja un ieviesa praksē testēšanas progcedūras algoritmu.
Testa veikšana ir daudzfaktoru process, kurā iesaistās gan speciālisti, gan tehnoloģijas, gan pacienti, un dabam ir jābūt labi koordinētam.

Onkologs ķīmijterapeits Dr. Med Elīna Sīviņa apskatīja biežākās gēnu izmaiņas, kuras nosaka dažādu ķīmijterapijas preparātu metabolismu cilvēka organismā, t.sk. DPYD gēna izmaiņas.
Papildus, speciāliste nodemonstrēja klīniskos gadījumus, kuri vēlreiz pasvītro farmakoģenētikas praktisk nozīmi.

Pateicoties PMNET forumam, mums tagad ir labāka izpratne par to, kas ir farmakoģenētika un kā to var ieviest onkoloģisko pacientu aprūpē.

No kreisās: onkologs ķīmijterapeits Jelizaveta Kuzmina, klīniskais farmaceits un DPYD testa grupas dalībnieks Aris Saoulidis, onkologs ķīmijterapeits, Dr. Med. Elīna Sīviņa, ārsts rezindents onkoloģijā ķīmijterapijā Sofija Viļisova.
Attēlā: klīniskais farmaceits Aris Saoulidis dalās Lielbritānijas pieredzē par DPYD testa ieviešanu praksē.