Menu

COVID-19 un onkoloģija

COVID-19 pandēmija ir radījusi jaunus izaicinājumus klīniskajā praksē un onkoloģijas pētījumos. ESMO ziņo par pašreizējo situāciju un ir savākusi noderīgus resursus speciālistu informēšanai par jaunāko saistībā ar COVID. ESMO rekomendācijas pacientiem, speciālistiem un veselības apūpes organizācijām kā arī jaunākās ziņas par COVID-19