Menu

Enterālās un parenterālās barošanas iespējas pieaugušajiem Latvijā

Informācija atjaunota 01.04.2022.

Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta stacionārā:

 • Pacientam atrodoties slimnīcā, ārstējošais ārsts informē SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (skatīt zemāk kontaktinformāciju) par pacienta veselības stāvokli 3 līdz 4 darba dienu laikā pirms plānotās izrakstīšanās datuma.
 • Pēc tam tiek noformēts klīniskās barošanas maisījumu pasūtījums un tiek informēti piegādātāji par klīnisko barošanas maisījumu piegādes laiku.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt pirmajā dienā pēc izrakstīšanās no stacionāra.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta ambulatori:

 • Ģimenes ārsts nosūta pacientu uz konsultāciju SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”. Pacients konsultācijai var pieteikties telefoniski (skatīt zemāk kontaktinformāciju).
 • Pirmās vizītes laikā ārsts izvērtē atbilstību medicīnisko indikāciju kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā veic pacienta sagatavošanu, kā arī noformē klīniskās barošanas produktu pasūtījumu uz vienu mēnesi.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt ne vēlāk kā 3 līdz 4 darba dienu laikā pēc pirmās vizītes.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets nodrošina:

 • Pacientam nepieciešamo barošanas produktu, medikamentu un medicīnas preču pasūtīšanu atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai;
 • Pacientam nepieciešamo pakalpojumu koordinēšanu, papildus nodrošinot citu speciālistu iesaisti pacienta izmeklēšanā un aprūpē atbilstoši pacienta medicīniskajām indikācijām;
 • Uztura speciālista un medicīnas māsa sniegtas klātienes un attālinātas konsultācijas par enterālās un parenterālās barošanas jautājumiem pacientam, viņa piederīgajiem vai citām pacienta ārstēšanā iesaistītām ārstniecības personām.

Kontaktinformācija ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem:

 • Tel.nr.: 28609466 un 67042630
 • kliniska.barosa[email protected] 
 • Zvanu pieņemšanas laiks: darba dienās no 08:30 līdz 12:00
 • Konsultāciju vieta: SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers”, galvenā ēka, 2. stāvs (Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga)

Personai, kurai nepieciešama ENTERĀLĀ barošana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods: Diagnozes skaidrojums
K22.2 Barības vada obstrukcija
G12.2 Motoriskā neirona slimība
R13 Disfāgija (pacients pilnībā neatbilst K 22.2 vai G 12.2)
E43 Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija
E44.0 Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

 

Personai, kurai nepieciešama PARENTERĀLĀ barošana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods: Diagnozes skaidrojums
K56 Paralītisks ileuss un zarnu nosprostojums bez trūces
K59.8 Citi precizēti funkcionālie zarnu darbības traucējumi
K63.2 Zarnu fistulas
K86.8 Citas precizētas aizkuņģa dziedzera slimības
K90 Zarnu malabsorbcija
K91.2 Citur neklasificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas
K91.3 Zarnu obstrukcija pēc operācijas
E43 Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija
E44.0 Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

 

Sīkāka informācija meklējama:

www.vmnvd.gov.lv – enterālā un parenterālā barošana