Menu

Izglītojošie materiāli

ESMO

Reģistrējoties ESMO kā biedram (member), ir iespēja piekļūt plašam spektram izglītojošo materiālu Oncology PRO sadaļā. Materiālus ir iespējams ielādēt pdf formātā vai skatīties online režīmā.

ESO

Reģistrējoties ESO mājaslapā ir iespējams piekļūt izglītojošiem materiāliem elektronisko sesiju veidā.

ASCO

Reģistrējoties ASCO mājaslapā, var piekļūt vairākiem onkoloģijas žurnāliem.