Menu

Klīniskās prakses vadlīnijas

Klīniskās prakses vadlīnijas tiek izstrādātas lielās darba grupās, kur savstarpēji sadarbojas
vadošo klīniku speciālisti. Vadlīniju mērķis ir standartizēt un uzlabot onkoloģisko pacientu
ārstēšanu, balstoties uz pašiem jaunākiem uz pierādījumiem balstītiem datiem. Vadlīniju
rekomendācijas tiek nepārtraukti atjaunotas un pielāgotas jaunākiem atklājumiem.

ESMO VADLĪNIJAS

European Society of Medical Oncology ir šobrīd pasaules lielākā onkologu-ķīmijterapeitu
profesionālā organizācija To pārstāv vairāk kā 23000 onkoloģijā strādājošo profesionāļu
no vairāk kā 150 valstīm. ESMO mērķis ir piedāvāt vislabāko aprūpi un aprūpes vadlīnijas
onkoloģiskiem pacientiem. Sākotnēji dibināta 1975.g. kā Eiropas organizācija, pakāpeniski
ESMO apvienoja speciālistus no visas pasaules, tādā veidā dzēšot barjeras onkoloģijas
aprūpē un uzlabojot aprūpes iespējas onkoloģiskiem pacientiem no dažādām pasaules
valstīm. Mājaslapā ir pieejamas klīniskās prakses vadlīnijas gan par onkoloģiskām un
onko-hematoloģiskām slimībām, gan par terapijas un slimības radītām situācijām kā febrila
neitropēnija, sāpes, slikta dūša u.c. Vadlīniju saturs ir brīvi pieejams bez reģistrācijas.
Vadlīnijas pieejamas arī mobilās aplikācijas formā.

NCCN VADLĪNIJAS

The National Comprehensive Cancer Network ir nekomerciāla organizācija, kas apvieno
28 augsta līmeņa onkoloģijas centrus un piedāvā uz pierādījumiem balstītas klīniskās
prakses vadlīnijas ārstiem, kas nodarbojas ar onkoloģisko slimnieku aprūpi ASV. Vadlīnijas
satur informāciju par 97% onkologiskām slimībām, kas sastopamas ikdienā. Vadlīnijas ir
izstrādātas diagrammu un algoritmu veidā. Vadlīniju beigu sadaļā ir plaša diskusija ar
datiem un pētījumiem, kas apstiprina vadlīnijās sniegtās rekomendācijas. Mājaslapā ir
pieejamas klīniskās prakses vadlīnijas gan par onkoloģiskām un onko-hematoloģiskām
slimībām, gan par terapijas un slimības radītām situācijām kā febrila neitropēnija, sāpes,
slikta dūša u.c.. Lai piekļūtu vadlīniju saturam, jābūt reģistrētam NCCN mājaslapā.