Menu

Klīniskās prakses vai nodaļas vizīšu iespējas

Paliatīvas aprūpes prakse. Programmas mērķis ir sniegt papildus klīnisko vai
pētniecisko pieredzi paliatīvās aprūpes ekselences centros Eiropā. Prakse norit kā nodaļas
apmeklējums 1 mēnesi vai pētnieciskais darbs 1-3 mēnešus. Praktikantu atbalsta ar grantu
2500-5000 eiro apmērā. Pieteikuma noteikumi skatāmi šeit.

Biomarķieru pielietojums klīniskā praksē. Šis 4 dienu kurss piedāvā iegūt izpratni par
biomarķieru pielietojumu un spektru klīniskajos pētījumos un praksē. Kurss dod iespēju
mācīties no interaktīvām sesijām, izprast biomarķieru pielietojumu un biomarķieru paneļu
darba mehānismu, ieraudzīt kā biomarķieri maina klīnisko lēmumu pieņemšanu. Kurss ir
izveidots onkologiem-ķīmijterapeitiem ar interesi par biomarķieriem un klīnisko pētījumu
dizainu. Pieteikuma noteikumi skatāmi šeit.

Klīniskā prakse onkoloģijas klīnikā. Programma dod onkologiem-ķīmijterapeitiem,
rezidentiem iespēju pavadīt 3-6 mēnešus vienā no Eiropas ekselences centriem, kur var
iegūt zināšanas un pieredzi specialitātē, iepazīt multidisciplinārā darba principus. Prakse
paredz rezidenta iesaisti klīniskajā darbā un lēmumu pieņemšanā. Pieteikuma noteikumi skatāmi šeit.