Menu

Onkologu-ķīmijterapeitu starptautiskās sertifikācijas iespējas

Eiropas onkologu ķīmitjerapeitu asociācija (ESMO) piedāvā onkologiem ķīmijterapeitiem
iegūt starptautisku sertifikātu onkologa – ķīmijeterapeita specialitātē. Šis eksāmens ir
apstiprināts kā valsts sertifikācijas eksāmena rakstiskā daļa Slovēnijā un Šveicē. Citās
valstīs šis eksāmens tiek kārtots uz voluntārā pamata. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu,
sertifikāts derīgs 5 gadus, vēlāk ir atkārtoti jāapstiprina sava kompetence. Vairāk informācijas šeit.