Menu

Padziļināto kompetenču apgūšana speciālistiem

Pasaulē, pieaugot onkoloģisko slimību incidencei un prevalencei, pieaug pieprasījums
pēc akademiskās onkologu un citu zinātnieku izglītības viņu specializācijas laukā, lai
paaugstinātu speciālistu kompetenci pacientiem ar konkrētu lokalizāciju
audzējiem. Atbilstoši lokalizācijām var atrast padziļinātās sertificētās izglītības
iespējas:

Limfomas            Krūts vēzis              Plaušu vēzis

 

Starptautiska attālinātās apmācības maksas programma, ko piedāvā Ulmes
Universitāte (Vācija). Programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas onkoloģijā kā
onkologiem, tā arī farmācijas nozares dabiniekiem. Sīkāka informācija šeit.