Menu

Pētniecības prakses iespējas

Biomarķieri klīniskos pētījumos. Šis 4 dienu kurss piedāvā iegūt izpratni par
biomarķieru pielietojumu un spektru klīniskajos pētījumos un praksē. Kurss dod iespēju
mācīties no interaktīvām sesijām, izprast biomarķieru pielietojumu un biomarķieru paneļu
darba mehānismu, ieraudzīt kā biomarķieri maina klīnisko lēmumu pieņemšanu. Kurss ir
izveidots onkologiem-ķīmijterapeitiem ar interesi par biomarķieriem un klīnisko pētījumu
dizainu. Sīkāka informācija šeit. 

Klīniskās pētniecības prakse. Šī 6 nedēļu prakse dod jauniem onkologiem ķīmijterapeitiem iespēju izprast klīnisko pētījumu būtību Eiropas lielākajos onkoloģijas centros, izprast translācijas izpētes būtību, nodibināt starptautiskus kontaktus, adaptēt iegūto pieredzi savā klīniskajā bāzē. Sīkāka informācija par onkoloģisko centru apmeklēšanu šeit. Sīkāka iformācija par klīnisko pētniecības praksi šeit.